Välkomsttext | Kontakt | Livedemo

choose your language:

Newsletter
ge efter
Search
genomsöker
   
 
 

Kalkyl

 av nödvändigt minnesutrymme

Denna enhet ger dig möjlighet att beräkna det minnesutrymme du behöver och belastningen på ditt nät.

Dessa resultat bör emellertid anses bara som en grov uppskattning, eftersom andra faktorer kan påverka de reella förhållandena.

1. Antal kameror:

2. Bilder per sekund (fps) per kamera:

3. Upplösning:

4. Bildkvalitet:

5. Tillgängligt nät:

Storlek på en enda bild (approximativ):

 Minnesbehov i GB (approximativa):

 

per timme

per dag

per vecka

per månad

 Serverlokal (1%)*

 Ingång (2%)*

 Lagerbyggnad (5%)*

 Parkering (10%)*

 Butik (30%)*

 Bensinstation (60%)*

 Kontinuerlig inspelning

Nödvändig bandbredd (approximativ):

  

Belastning på det valda nätet med (approximativ):

  

Tillgänglig frammatningshastighet per kamera (approximativ):

  

*) Uppskattning av procentandelen av minnesbehov i förhållande till en kontinuerlig inspelning (24 timmar).
 

Överföringsgrad

 

Överföringsprocess

Bandbredd

DSL 2000

192 Kbps Upstream

DSL 6000

576 Kbps Upstream

DSL 16.000

1024 Kbps Upstream

Ethernet

100.000 Kbps

Gigabit Ethernet

1.000.000 Kbps

 Copyright © Logiware GmbH. All rights reserved.

Början av sidan